فروشگاه

فیلترها
5.00
مغز پسته گرد خام بارجیل در پس زمینه سفید

مغز پسته گرد خام

Current price is: 1,628,000 تومان.
هر کیلو
5.00
مغز فندق خام ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

مغز فندق خام ممتاز

Current price is: 1,377,000 تومان.
هر کیلو
5.00
مغز بادام ایرانی خام بارجیل در پس زمینه سفید

مغز بادام ایرانی خام

Current price is: 1,238,000 تومان.
هر کیلو
4.95
بادام هندی خام ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

بادام هندی خام ممتاز

Current price is: 1,216,000 تومان.
هر کیلو
4.48
مغز گردو ایرانی خام ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

مغز گردو ایرانی خام ممتاز

Current price is: 1,171,000 تومان.
هر کیلو
4.93
بادام هندی برشته زعفرانی اقتصادی بارجیل در پس زمینه سفید

بادام هندی برشته زعفرانی اقتصادی

Current price is: 1,124,000 تومان.
هر کیلو
5.00
بادام هندی خام اقتصادی بارجیل در پس زمینه سفید

بادام هندی خام اقتصادی

Current price is: 1,083,000 تومان.
هر کیلو
5.00
پسته اکبری خام ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

پسته اکبری خام ممتاز

Current price is: 991,000 تومان.
هر کیلو
4.93
مخلوط طعم‌های شیرین اقتصادی بارجیل در پس زمینه سفید

مخلوط طعم‌های شیرین اقتصادی

Current price is: 995,000 تومان.
هر کیلو
5
چلغوز برشته بدون پوست بارجیل در پس زمینه سفید

چلغوز برشته بدون پوست

Current price is: 4,319,000 تومان.
هر کیلو
3.50
چلغوز بدون پوست اعلی بارجیل در پس زمینه سفید

چلغوز بدون پوست اعلی

Current price is: 4,229,000 تومان.
هر کیلو
5%
5.00
مغز گردو ایرانی خام اقتصادی بارجیل در پس زمینه سفید

مغز گردو ایرانی خام اقتصادی

Original price was: 934,000 تومان. Current price is: 887,300 تومان.
هر کیلو