دیدگاه تازه‌ای در نوشتهٔ “آیا خوردن تخمه زیاد مضر است؟ مضرات تخمه آفتابگردان” در انتظار بررسی شماست

آیا خوردن تخمه زیاد مضر است؟ مضرات تخمه آفتابگردان

نویسنده: حمیدرضا (IP address: 5.120.252.141, 5.120.252.141)
ایمیل: hamiddargazip@gmail.com
نشانی:
در پاسخ به: https://www.barjil.com/wp-login.php?itsec-hb-token=bjrladmin&redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.barjil.com%2Fwp-admin%2Fcomment.php%3Faction%3Deditcomment%26c%3D132504%23wpbody-content
دیدگاه:
سلام به همگی
من یا عالمه تخمه بوداده قبل از خواب خوردم و صبح که از خواب بیدار شدم ، چشم درد گرفتم و بعدش هم سردرد. فکر میکنم چربیم رفته بالا .
چند بار هم دیگه این حالتی شدم اما نمیدونستم از تخمه بوده .

بپذیرید: https://www.barjil.com/wp-login.php?itsec-hb-token=bjrladmin&redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.barjil.com%2Fwp-admin%2Fcomment.php%3Faction%3Dapprove%26c%3D155234%23wpbody-content
انتقال به زباله‌دان: https://www.barjil.com/wp-login.php?itsec-hb-token=bjrladmin&redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.barjil.com%2Fwp-admin%2Fcomment.php%3Faction%3Dtrash%26c%3D155234%23wpbody-content
جفنگ کن: https://www.barjil.com/wp-login.php?itsec-hb-token=bjrladmin&redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.barjil.com%2Fwp-admin%2Fcomment.php%3Faction%3Dspam%26c%3D155234%23wpbody-content
هم‌اکنون 51 دیدگاه در انتظار بررسی هستند. لطفاً بخش مدیریت را ببینید.
https://www.barjil.com/wp-login.php?itsec-hb-token=bjrladmin&redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.barjil.com%2Fwp-admin%2Fedit-comments.php%3Fcomment_status%3Dmoderated%23wpbody-content