موقعیت های شغلی بارجیل

استخدام کارشناس فروش و پشتیبانی در بارجیل


مشاهده توضیحات و ارسال رزومه

استخدام کارشناس بازاریابی حضوری در بارجیل


مشاهده توضیحات و ارسال رزومه

استخدام کارشناس دیجیتال مارکتینگ در بارجیل


مشاهده توضیحات و ارسال رزومه

استخدام کارشناس مرکز تماس (Call Center) در بارجیل


مشاهده توضیحات و ارسال رزومه

استخدام کارشناس مالی در بارجیل


مشاهده توضیحات و ارسال رزومه

استخدام کمپین منیجر (مدیر کمپین) در بارجیل


مشاهده توضیحات و ارسال رزومه

استخدام کارشناس مارکتینگ ریسرچ (تحقیقات بازاریابی) در بارجیل


مشاهده توضیحات و ارسال رزومه

استخدام طراح گرافیک در بارجیل


مشاهده توضیحات و ارسال رزومه

استخدام کارشناس ارتباط با مشتری (CRM-شیفت عصر و شب) در بارجیل


مشاهده توضیحات و ارسال رزومه

استخدام مدیر محصول سایت (Website Product Manager) در بارجیل


مشاهده توضیحات و ارسال رزومه