موقعیت های شغلی بارجیل

استخدام کارشناس فروش و پشتیبانی در بارجیل

استخدام کارشناس بازاریابی حضوری در بارجیل

استخدام کارشناس دیجیتال مارکتینگ در بارجیل

استخدام کارشناس مرکز تماس (Call Center) در بارجیل

استخدام کارشناس مالی در بارجیل

استخدام کمپین منیجر (مدیر کمپین) در بارجیل

استخدام کارشناس مارکتینگ ریسرچ (تحقیقات بازاریابی) در بارجیل

استخدام طراح گرافیک در بارجیل

استخدام کارشناس ارتباط با مشتری (CRM-شیفت عصر و شب) در بارجیل

استخدام مدیر محصول سایت (Website Product Manager) در بارجیل