یلدا

فیلترها
4.95
مخلوط میوه خشک بارجیل در پس زمینه سفید

مخلوط میوه خشک

Current price is: 955,000 تومان.
هر کیلو
4.86
مخلوط آجیل برشته پودری بارجیل در پس زمینه سفید

مخلوط آجیل برشته پودری

Current price is: 1,421,000 تومان.
هر کیلو
5.00
مخلوط آجیل شب یلدا

مخلوط آجیل شب یلدا

Current price is: 975,000 تومان.
هر کیلو
20%
5.00
مغز بادام خام ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

مغز بادام خام ممتاز

Original price was: 869,000 تومان. Current price is: 695,200 تومان.
هر کیلو
4.81
بادام هندی برشته زعفرانی ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

بادام هندی برشته زعفرانی ممتاز

Current price is: 1,108,000 تومان.
هر کیلو
4.79
مغز بادام زمینی برشته آستانه بارجیل در پس زمینه سفید

مغز بادام زمینی برشته آستانه

Current price is: 477,000 تومان.
هر کیلو
10%
5.00
آجیل مخلوط چهار مغز تبریزی بارجیل در پس زمینه سفید

آجیل مخلوط چهار مغز تبریزی

Original price was: 1,257,000 تومان. Current price is: 1,131,300 تومان.
هر کیلو
4.85
مغز بادام زمینی روکش‌دار کچاپ بارجیل در پس زمینه سفید

مغز بادام زمینی روکش‌دار کچاپ

Current price is: 298,000 تومان.
هر کیلو
4.96
مخلوط آجیل شیرین بارجیل در پس زمینه سفید

مخلوط آجیل شیرین

Current price is: 1,260,000 تومان.
هر کیلو
20%
4.96
مغز بادام زمینی روکش‌دار پیاز جعفری بارجیل در پس زمینه سفید

مغز بادام زمینی روکش‌دار پیاز جعفری

Original price was: 290,000 تومان. Current price is: 232,000 تومان.
هر کیلو
5.00
پسته احمدآقایی برشته زعفرانی اعلی بارجیل در پس زمینه سفید

پسته احمدآقایی برشته زعفرانی اعلی

Current price is: 1,229,000 تومان.
هر کیلو
10%
4.95
مغز بادام زمینی روکش‌دار دودی در پس زمینه سفید

مغز بادام زمینی روکش‌دار دودی

Original price was: 300,000 تومان. Current price is: 270,000 تومان.
هر کیلو