شیرینی و شکلات

فیلترها
5.00
بیسکودراژه بارجیل در پس زمینه سفید

بیسکودراژه

425.000 تومان
هر کیلو
5.00
دراژه شکلات با مغز زرشک بارجیل در پس زمینه سفید

دراژه شکلات با مغز زرشک

610.000 تومان
هر کیلو
5.00
دراژه با مغز بادام زمینی بارجیل در پس زمینه سفید

دراژه با مغز بادام زمینی

514.000 تومان
هر کیلو
5.00
دراژه با مغز فندق بارجیل در پس زمینه سفید

دراژه با مغز فندق

742.000 تومان
هر کیلو
5.00
یک مشت دراژه مغز پسته با پیش زمینه سفید

دراژه با مغز پسته

841.000 تومان
هر کیلو
5.00
دراژه رنگی با مغز کشمش بارجیل در پس زمینه سفید

دراژه رنگی با مغز کشمش

405.000 تومان
هر کیلو
5.00
دراژه خالدار با مغز بادام بارجیل در پس زمینه سفید

دراژه خالدار با مغز بادام

631.000 تومان
هر کیلو
5.00
دراژه خالدار با مغز کشمش بارجیل در پس زمینه سفید

دراژه خالدار با مغز کشمش

405.000 تومان
هر کیلو
5.00
دراژه شکلات سفید با مغز کشمش بارجیل در پس زمینه سفید

دراژه شکلات سفید با مغز کشمش

405.000 تومان
هر کیلو
جدید
5.00
شیرینی انجیر و گردویی بارجیل

شیرینی انجیر شاهی

369.000 تومان
جدید
0
لقمه نارگیلی

لقمه نارگیلی

230.000 تومان
4.83
دراژه با مغز قهوه بارجیل در پس زمینه سفید

دراژه با مغز قهوه

ناموجود
  • 1
  • 2