لوازم و وسایل آشپزخانه

فیلترها
5
گردو و فندق شکن فلزی بارجیل

گردو و فندق شکن فلزی

345000
5
بانکه شیشه‌ای کوچک با در بامبو بارجیل

بانکه شیشه‌ای کوچک با در بامبو

291000
5
بانکه شیشه‌ای کوچک لومینارک بارجیل

بانکه شیشه‌ای کوچک لومینارک

ناموجود
5.00
قوری زعفران با در بامبو بارجیل

قوری زعفران با در بامبو

ناموجود
5.00
بانکه شیشه‌ای بزرگ لومینارک بارجیل

بانکه شیشه‌ای بزرگ لومینارک

ناموجود
5.00
بانکه شیشه‌ای متوسط لومینارک بارجیل

بانکه شیشه‌ای متوسط لومینارک

ناموجود
5
گردو و فندق شکن چوبی وسیله ای برای شکاندن گردو

گردو و فندق شکن چوبی

ناموجود
5
هاون چوبی وسیله ای برای آسیاب کردن هل و زعفران

هاون چوبی

ناموجود
5
قوری پیرکس زعفران

قوری زعفران پیرکس

ناموجود
5
بانکه شیشه‌ای خیلی کوچک با در بامبو برای نگهداری هل و زعفران

بانکه شیشه‌ای خیلی کوچک با در بامبو

ناموجود
5
بانکه شیشه‌ای بزرگ با در بامبو بارجیل

بانکه شیشه‌ای بزرگ با در بامبو

ناموجود
5
سرطاس چوبی برای ریختن آجیل در زمینه ی سفید

سرتاس چوبی راش

ناموجود