شکلات

فیلترها
5.00
بیسکودراژه بارجیل در پس زمینه سفید

بیسکودراژه

Current price is: 552,000 تومان.
هر کیلو
5.00
دراژه شکلات با مغز زرشک بارجیل در پس زمینه سفید

دراژه شکلات با مغز زرشک

Current price is: 612,000 تومان.
هر کیلو
5.00
دراژه با مغز بادام زمینی بارجیل در پس زمینه سفید

دراژه با مغز بادام زمینی

Current price is: 614,000 تومان.
هر کیلو
5.00
دراژه با مغز فندق بارجیل در پس زمینه سفید

دراژه با مغز فندق

Current price is: 841,000 تومان.
هر کیلو
5.00
یک مشت دراژه مغز پسته با پیش زمینه سفید

دراژه با مغز پسته

Current price is: 858,000 تومان.
هر کیلو
5.00
دراژه رنگی با مغز کشمش بارجیل در پس زمینه سفید

دراژه رنگی با مغز کشمش

Current price is: 543,000 تومان.
هر کیلو
5.00
دراژه خالدار با مغز بادام بارجیل در پس زمینه سفید

دراژه خالدار با مغز بادام

Current price is: 633,000 تومان.
هر کیلو
5.00
دراژه خالدار با مغز کشمش بارجیل در پس زمینه سفید

دراژه خالدار با مغز کشمش

Current price is: 555,000 تومان.
هر کیلو
5.00
دراژه شکلات سفید با مغز کشمش بارجیل در پس زمینه سفید

دراژه شکلات سفید با مغز کشمش

Current price is: 586,000 تومان.
هر کیلو
4.83
دراژه با مغز قهوه بارجیل در پس زمینه سفید

دراژه با مغز قهوه

ناموجود
5.00
مخلوط دراژه بارجیل در پس زمینه سفید

مخلوط دراژه

ناموجود
5.00
یک مشت دراژه مغز بادام با پیش زمینه سفید

دراژه با مغز بادام

ناموجود