دانه‌های خوراکی

فیلترها
5.00
شاهدانه نمکی بارجیل درپس زمینه سفید

شاهدانه نمکی

319.000 تومان
هر کیلو
5.00
گندمک برشته بارجیل در پس زمینه سفید

گندمک برشته

250.000 تومان
هر کیلو
5.00
سویا برشته بارجیل در پس زمینه سفید

سویا برشته

248.000 تومان
هر کیلو
4.76
برنجک بارجیل در پس زمینه سفید

برنجک

319.000 تومان
هر کیلو
5.00
دانه چیا بارجیل در پس زمینه سفید

دانه چیا

449.000 تومان
هر کیلو
4.86
عدس برشته بارجیل در پس زمینه سفید

عدس برشته

273.000 تومان
هر کیلو
4.92
سویا لیمویی بارجیل در پس زمینه سفید

سویا لیمویی

248.000 تومان
هر کیلو
5.00
گندمک شیرین بارجیل در پس زمینه سفید

گندمک شیرین

276.000 تومان
هر کیلو
4.88
سویا روکش‌دار باربیکیو بارجیل در پس زمینه سفید

سویا روکش‌دار باربیکیو

255.000 تومان
هر کیلو
4.93
سویا روکش‌دار پنیر سفید بارجیل در پس زمینه سفید

سویا روکش‌دار پنیر سفید

255.000 تومان
هر کیلو
4.88
سویا روکش‌دار کچاپ بارجیل در پس زمینه سفید

سویا روکش‌دار کچاپ

255.000 تومان
هر کیلو
4.92
ذرت خام بارجیل در پس زمینه سفید

ذرت خام

180.000 تومان
هر کیلو
  • 1
  • 2