طعم‌های دیگر

فیلترها
4.85
مغز بادام زمینی روکش‌دار کچاپ بارجیل در پس زمینه سفید

مغز بادام زمینی روکش‌دار کچاپ

Current price is: 301,000 تومان.
هر کیلو
4.95
مغز بادام زمینی روکش‌دار دودی در پس زمینه سفید

مغز بادام زمینی روکش‌دار دودی

Current price is: 300,000 تومان.
هر کیلو
4.88
مغز بادام زمینی روکش‌دار باربیکیو بارجیل در پس زمینه سفید

مغز بادام زمینی روکش‌دار باربیکیو

Current price is: 301,000 تومان.
هر کیلو
5.00
مغز بادام زمینی روکش‌دار پنیری رنگی بارجیل در پس زمینه سفید

مغز بادام زمینی روکش‌دار پنیری رنگی

Current price is: 301,000 تومان.
هر کیلو
4.88
سویا روکش‌دار باربیکیو بارجیل در پس زمینه سفید

سویا روکش‌دار باربیکیو

Current price is: 262,000 تومان.
هر کیلو
4.93
سویا روکش‌دار پنیر سفید بارجیل در پس زمینه سفید

سویا روکش‌دار پنیر سفید

Current price is: 262,000 تومان.
هر کیلو
4.88
سویا روکش‌دار کچاپ بارجیل در پس زمینه سفید

سویا روکش‌دار کچاپ

Current price is: 262,000 تومان.
هر کیلو
4.91
پفک هندی بارجیل در پس زمینه سفید

پفک هندی

Current price is: 195,000 تومان.
هر کیلو
4.38

تخمه جابانی برشته گلپری

Current price is: 524,000 تومان.
هر کیلو
5.00
مخلوط آجیل برشته دوآتشه بارجیل در پس زمینه سفید

مخلوط آجیل برشته دوآتشه

Current price is: 1,319,000 تومان.
هر کیلو
4.50
مغز بادام زمینی روکش‌دار کاری بارجیل در پس زمینه سفید

مغز بادام زمینی روکش‌دار کاری

Current price is: 299,000 تومان.
هر کیلو
5.00
سویا روکش‌دار کاری بارجیل در پس زمینه سفید

سویا روکش‌دار کاری

Current price is: 262,000 تومان.
هر کیلو