مهمانی، پذیرایی و مناسبتی

فیلترها
4.95
مخلوط میوه خشک بارجیل در پس زمینه سفید

مخلوط میوه خشک

Current price is: 955,000 تومان.
هر کیلو
4.86
مخلوط آجیل برشته پودری بارجیل در پس زمینه سفید

مخلوط آجیل برشته پودری

Current price is: 1,421,000 تومان.
هر کیلو
5.00
مخلوط آجیل شب یلدا

مخلوط آجیل شب یلدا

Current price is: 975,000 تومان.
هر کیلو
20%
5.00
مغز بادام خام ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

مغز بادام خام ممتاز

Original price was: 869,000 تومان. Current price is: 695,200 تومان.
هر کیلو
4.81
بادام هندی برشته زعفرانی ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

بادام هندی برشته زعفرانی ممتاز

Current price is: 1,108,000 تومان.
هر کیلو
4.97
حدود 250 گرم برگه قیسی اعلی بارجیل در پس زمینه سفید

برگه قیسی اعلی

Current price is: 502,000 تومان.
هر کیلو
4.79
مغز بادام زمینی برشته آستانه بارجیل در پس زمینه سفید

مغز بادام زمینی برشته آستانه

Current price is: 477,000 تومان.
هر کیلو
10%
5.00
آجیل مخلوط چهار مغز تبریزی بارجیل در پس زمینه سفید

آجیل مخلوط چهار مغز تبریزی

Original price was: 1,257,000 تومان. Current price is: 1,131,300 تومان.
هر کیلو
5.00
کشمش شاهانی بارجیل در پس زمینه سفید

کشمش شاهانی

Current price is: 743,000 تومان.
هر کیلو
5.00
مغز گردو ایرانی خام اعلی بارجیل در پس زمینه سفید

مغز گردو ایرانی خام اعلی

Current price is: 1,348,000 تومان.
هر کیلو
5.00
انجیر خشک اعلی بارجیل در پس زمینه سفید

انجیر خشک اعلی

Current price is: 1,057,000 تومان.
هر کیلو
4.90
تخمه کدو گوشتی برشته بارجیل در پس زمینه سفید

تخمه کدو گوشتی برشته

Current price is: 464,000 تومان.
هر کیلو