مهمانی، پذیرایی و مناسبتی

فیلترها
50%
4.95
مخلوط میوه خشک بارجیل در پس زمینه سفید

مخلوط میوه خشک

Original price was: 1,082,400 تومان. Current price is: 541,200 تومان.
هر کیلو
4.80
مخلوط آجیل چهار مغز بارجیل در پس زمینه سفید

مخلوط آجیل چهار مغز

Current price is: 1,497,000 تومان.
هر کیلو
4.78
مخلوط آجیل برشته پودری بارجیل در پس زمینه سفید

مخلوط آجیل برشته پودری

Current price is: 1,488,000 تومان.
هر کیلو
5.00
مغز بادام خام ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

مغز بادام خام ممتاز

Current price is: 921,000 تومان.
هر کیلو
4.81
بادام هندی برشته زعفرانی ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

بادام هندی برشته زعفرانی ممتاز

Current price is: 1,272,000 تومان.
هر کیلو
4.97
حدود 250 گرم برگه قیسی اعلی بارجیل در پس زمینه سفید

برگه قیسی اعلی

Current price is: 503,000 تومان.
هر کیلو
4.79
مخلوط آجیل پنج مغز بارجیل در پس زمینه سفید

مخلوط آجیل پنج مغز

Current price is: 1,360,000 تومان.
هر کیلو
4.79
مغز بادام زمینی برشته آستانه بارجیل در پس زمینه سفید

مغز بادام زمینی برشته آستانه

Current price is: 478,000 تومان.
هر کیلو
5.00
کشمش شاهانی بارجیل در پس زمینه سفید

کشمش شاهانی

Current price is: 718,000 تومان.
هر کیلو
5.00
مغز گردو ایرانی خام اعلی بارجیل در پس زمینه سفید

مغز گردو ایرانی خام اعلی

Current price is: 1,393,000 تومان.
هر کیلو
5.00
انجیر خشک اعلی بارجیل در پس زمینه سفید

انجیر خشک اعلی

Current price is: 1,058,000 تومان.
هر کیلو
4.91
تخمه کدو گوشتی برشته بارجیل در پس زمینه سفید

تخمه کدو گوشتی برشته

Current price is: 459,000 تومان.
هر کیلو