مهمانی، پذیرایی و مناسبتی

فیلترها
5.00
انجیر خشک اعلی بارجیل در پس زمینه سفید

انجیر خشک اعلی

Current price is: 1,058,000 تومان.
هر کیلو
5.00
پسته احمدآقایی برشته زعفرانی اعلی بارجیل در پس زمینه سفید

پسته احمدآقایی برشته زعفرانی اعلی

Current price is: 1,230,000 تومان.
هر کیلو
4.00
مخلوط آجیل رویال با پوست بارجیل در پس زمینه سفید

مخلوط آجیل رویال با پوست

Current price is: 845,000 تومان.
هر کیلو
5.00
بسته سوپرجام

بسته سوپر جام

835000
50%
5.00
انبه خشک بارجیل در پس زمینه سفید

انبه خشک ورقه ای

Original price was: 2,767,000 تومان. Current price is: 1,383,500 تومان.
هر کیلو
4.97
حدود 250 گرم برگه قیسی اعلی بارجیل در پس زمینه سفید

برگه قیسی اعلی

Current price is: 503,000 تومان.
هر کیلو
4.50
انجیر سیاه خشک ورقه ای بارجیل در پس زمینه سفید

انجیر سیاه خشک ورقه ای

Current price is: 778,000 تومان.
هر کیلو
4.75
حدود 250 گرم آجیل مخلوط شش مغز بارجیل در پس زمینه سفید

آجیل مخلوط شش مغز

Current price is: 1,044,000 تومان.
هر کیلو
4.96
مخلوط آجیل شیرین بارجیل در پس زمینه سفید

مخلوط آجیل شیرین

Current price is: 1,236,000 تومان.
هر کیلو
5.00
مخلوط آجیل شیرین با پوست بارجیل در پس زمینه سفید

مخلوط آجیل شیرین با پوست

Current price is: 1,031,000 تومان.
هر کیلو
5.00
مخلوط میوه خشک حبه‌ای بارجیل در پس زمینه سفید

مخلوط میوه خشک حبه‌ای

Current price is: 833,000 تومان.
هر کیلو
5.00
بادام منقا ایرانی خام با پوست بارجیل در پس زمینه سفید

بادام منقا ایرانی خام با پوست

Current price is: 637,000 تومان.
هر کیلو