رمضان

فیلترها
5.00
کشمش شاهانی بارجیل در پس زمینه سفید

کشمش شاهانی

742.000 تومان
هر کیلو
5.00
بادام پرک پوست کنده بارجیل در پس زمینه سفید

بادام پرک پوست کنده

802.000 تومان
هر کیلو
5.00
خرما زاهدی بارجیل در پس زمینه سفید

خرما زاهدی

212.000 تومان
هر کیلو
10%
4.50
خلال پسته بارجیل در پس زمینه سفید

خلال پسته

2.147.400 تومان
هر کیلو
5.00
250 گرم خرما خاصویی با زمینه سفید

خرما خاصویی

311.000 تومان
هر کیلو
5.00
نبات شاخه‌ای زعفرانی بارجیل در پس زمینه سفید

نبات شاخه‌ای زعفرانی

361.000 تومان
هر کیلو
5.00
نبات زعفرانی با دسته چوبی بارجیل در پس زمینه سفید

نبات زعفرانی با دسته چوبی

362.000 تومان
هر کیلو
5.00
بادام منقا ایرانی خام با پوست بارجیل در پس زمینه سفید

بادام منقا ایرانی خام با پوست

610.000 تومان
هر کیلو
5.00
نقل گردویی زعفرانی بارجیل در پس زمینه سفید

نقل گردویی زعفرانی

502.000 تومان
هر کیلو
4.88
نقل یاس بارجیل در پس زمینه سفید

نقل یاس

640.000 تومان
هر کیلو
5.00
دمنوش زندگی بارجیل

دمنوش زندگی

112.000 تومان
هر 100 گرم
5.00
کشمش فخری بارجیل در پس زمینه سفید

کشمش فخری

414.000 تومان
هر کیلو