میوه خشک ورقه‌ای

فیلترها
5.00
آلو قرمز خشک ورقه ای در پس زمینه ی سفید

آلو قرمز خشک ورقه ای

653.000 تومان
هر کیلو
4.50
انجیر سیاه خشک ورقه ای بارجیل در پس زمینه سفید

انجیر سیاه خشک ورقه ای

776.000 تومان
هر کیلو
5.00
انبه خشک بارجیل در پس زمینه سفید

انبه خشک ورقه ای

2.520.000 تومان
هر کیلو
5.00

توت فرنگی خشک ورقه ای

1.506.000 تومان
هر کیلو
5.00
حدود 250 گرم موز خشک بارجیل در پس زمینه سفید

موز خشک ورقه ای

873.000 تومان
هر کیلو
5.00
سیب زرد خشک ورقه ای بارجیل در پس زمینه سفید

سیب زرد خشک ورقه ای

565.000 تومان
هر کیلو
5.00
هلو خشک ورقه ای بارجیل در پس زمینه سفید

هلو خشک ورقه ای

784.000 تومان
هر کیلو
0
گلابی خشک ورقه ای بارجیل در پس زمینه سفید

گلابی خشک ورقه ای

645.000 تومان
هر کیلو
5.00
حدود 250 گرم پتقال خشک با پشت زمینه سفید

پرتقال خشک ورقه ای

434.000 تومان
هر کیلو
5.00
ملون خشک ورقه ای بارجیل در پس زمینه سفید

ملون خشک ورقه ای

469.000 تومان
هر کیلو
5.00
نارنگی خشک ورقه ای بارجیل در پس زمینه سفید

نارنگی خشک ورقه ای

590.000 تومان
هر کیلو
5.00
پیاز خشک خرد شده بارجیل در پس زمینه سفید

پیاز خشک خرد شده

487.000 تومان
هر کیلو