جعبه سورپرایز نوروز بارجیل یک هدیه خاص و خلاقانه است، که می‌توانید آن را به خودتان یا کسانی که دوستشان دارید هدیه بدهید. اگر می‌خواهید هدیه‌ای پر از آجیل بارجیل به همراه ۱۳ هدیه کاربردی و خلاقانه دیگر به کسی که دوستش دارید هدیه دهید، جعبه‌های هدیه بارجیل ایده‌ای عالی و خلاقانه است.