آجیل مخلوط

فیلترها
5.00
مخلوط آجیل استوایی بارجیل در پس زمینه سفید

مخلوط آجیل استوایی

993.000 تومان
هر کیلو
5.00
گرانولا جو پرک و کرنبری بارجیل در پس زمینه سفید

گرانولا جو پرک و کرنبری نیمه آماده

610.000 تومان
هر کیلو
10%
5.00
مخلوط آجیل چهار مغز خام بارجیل در پس زمینه سفید

مخلوط آجیل چهار مغز خام

1.068.300 تومان
هر کیلو
4.92
مخلوط آجیل خردسال بارجیل در پس زمینه سفید

مخلوط آجیل خردسال

330.000 تومان
هر کیلو
4.79
مخلوط آجیل چهار مغز اقتصادی بارجیل در پس زمینه سفید

مخلوط آجیل چهار مغز اقتصادی

1.107.000 تومان
هر کیلو
4.75
مخلوط آجیل انرژی‌زا بارجیل در پس زمینه سفید

مخلوط آجیل انرژی‌زا

984.000 تومان
هر کیلو
5.00
گرانولا جو پرک و دارچین بارجیل در پس زمینه سفید

گرانولا جو پرک و دارچین نیمه آماده

518.000 تومان
هر کیلو
4.79
مخلوط آجیل دورهمی بارجیل در پس زمینه سفید

مخلوط آجیل دورهمی

930.000 تومان
هر کیلو
4.86
مخلوط سالادی بارجیل در پس زمینه سفید

مخلوط سالادی

632.000 تومان
هر کیلو
4.92
مخلوط طعم‌های شیرین اقتصادی بارجیل در پس زمینه سفید

مخلوط طعم‌های شیرین اقتصادی

1.040.000 تومان
هر کیلو
5.00
مخلوط مغزها بارجیل در پس زمینه سفید

مخلوط مغزها

1.200.000 تومان
هر کیلو
5.00
مخلوط آب دوغ خیار بارجیل در پس زمینه سفید

مخلوط آب دوغ خیار

558.000 تومان
هر کیلو