پسته شامی

فیلترها
5.00
مغز بادام زمینی خام بارجیل در پس زمینه سفید

مغز بادام زمینی خام

Current price is: 300,000 تومان.
هر کیلو
4.83
مغز بادام زمینی برشته سرکه نمکی بارجیل در پس زمینه سفید

مغز بادام زمینی برشته سرکه نمکی

Current price is: 414,000 تومان.
هر کیلو
4.67
مغز بادام زمینی برشته باربیکیو بارجیل در پس زمینه سفید

مغز بادام زمینی برشته باربیکیو

Current price is: 381,000 تومان.
هر کیلو
5.00
مغز بادام زمینی برشته زعفرانی بارجیل در پس زمینه سفید

مغز بادام زمینی برشته زعفرانی

ناموجود
5.00

مغز بادام زمینی برشته لیمویی

ناموجود
5.00
یک مشت مغز بادام زمینی زعتر با پیش زمینه سفید

مغز بادام زمینی برشته زعتر

ناموجود
5

مغز بادام زمینی برشته گلپری

ناموجود
4.00

مغز بادام زمینی برشته پاپریکا

ناموجود
5.00
یک مشت مغز بادام زمینی برشته سماقی با پیش زمینه سفید

مغز بادام زمینی برشته سماقی

ناموجود
5.00
یک مشت مغز بادام زمینی برشته سبزیجات با پیش زمینه سفید

مغز بادام زمینی برشته سبزیجات

ناموجود
5
بادام زمینی برشته انبه ای

مغز بادام زمینی برشته انبه‌ای

ناموجود
5.00

مغز بادام زمینی برشته سیری

ناموجود
  • 1
  • 2