خرما

فیلترها
5.00
خرما زاهدی بارجیل در پس زمینه سفید

خرما زاهدی

212.000 تومان
هر کیلو
5.00
250 گرم خرما خاصویی با زمینه سفید

خرما خاصویی

311.000 تومان
هر کیلو
5.00
مخلوط خرما بارجیل در پس زمینه سفید

مخلوط خرما

381.000 تومان
هر کیلو
5.00
یک مشت خرما استعمران با پیش زمینه سفید

خرما استعمران

173.000 تومان
هر کیلو
5.00
یک مشت خرما استعمران بی هسته با پیش زمینه سفید

خرما استعمران بی هسته

182.000 تومان
هر کیلو
0
یک مشت خرما ربی با پیش زمینه سفید

خرما ربی

320.000 تومان
هر کیلو
4.93
حدود 250 گرم خرما پیارم بارجیل در پس زمینه سفید

خرما پیارم

ناموجود
0
یک مشت خلال خرما ممتاز با پیش زمینه سفید

خلال خرما ممتاز

ناموجود
4.86
یک مشت خرما حبه ای ممتاز با پیش زمینه سفید

خرما حبه ای ممتاز

ناموجود
5.00
یک مشت خرما مدجول با پیش زمینه سفید

خرما مدجول

ناموجود
4.92
خرما حبه ای اعلی بارجیل در پس زمینه سفید

خرما حبه ای اعلی

ناموجود
5.00
خلال خرما اعلی بارجیل در پس زمینه سفید

خلال خرما اعلی

ناموجود
  • 1
  • 2