چای

فیلترها
4.67
چای سبز بارجیل

چای سبز

35.000 تومان
هر 100 گرم
4.80
چای سیاه کلکته لب‌دوز بارجیل

چای سیاه کلکته لب‌دوز

188.000 تومان
هر 250 گرم
5.00
چای ترش بارجیل

چای ترش

ناموجود
5.00
چای سیاه کلکته هم‌نشین بارجیل

چای سیاه کلکته هم‌نشین

ناموجود