قهوه

فیلترها
5.00
قهوه ترکیبی شب بارجیل

قهوه ترکیبی شب

337.000 تومان
هر 250 گرم
0
قهوه ترکیبی تازه‌کارها بارجیل

قهوه ترکیبی تازه‌کارها

335.000 تومان
هر 250 گرم
5.00
قهوه عربیکا خوش و بش (عصرانه) بارجیل

قهوه عربیکا خوش و بش (عصرانه)

280.000 تومان
هر 250 گرم
4.75
قهوه عربیکا استراحت (روزانه) بارجیل

قهوه عربیکا استراحت (روزانه)

191.000 تومان
هر 250 گرم
5.00
قهوه ترکیبی صبحانه بارجیل

قهوه ترکیبی صبحانه

ناموجود
5.00
قهوه ترکیبی دیدار بارجیل

قهوه ترکیبی دیدار

ناموجود
5.00
قهوه ترکیبی ساعت پنج عصر بارجیل

قهوه ترکیبی ساعت پنج عصر

ناموجود
5.00
قهوه ترکیبی بعد از کار بارجیل

قهوه ترکیبی بعد از کار

ناموجود
5.00
قهوه ترکیبی روزمره بارجیل

قهوه ترکیبی روزمره

ناموجود
4.79
قهوه روبوستا انرژی‌زا (صبحدم) بارجیل

قهوه روبوستا انرژی‌زا (صبحدم)

ناموجود