جمعه سیاه

فیلترها
50%
4.95
مخلوط میوه خشک بارجیل در پس زمینه سفید

مخلوط میوه خشک

Original price was: 1,082,400 تومان. Current price is: 541,200 تومان.
هر کیلو
4.78
مخلوط آجیل برشته پودری بارجیل در پس زمینه سفید

مخلوط آجیل برشته پودری

Current price is: 1,488,000 تومان.
هر کیلو
4.93
مخلوط آجیل حاوی آهن و منیزیم بارجیل در پس زمینه سفید

مخلوط آجیل حاوی آهن و منیزیم

Current price is: 455,000 تومان.
هر کیلو
4.96
مخلوط آجیل شیرین بارجیل در پس زمینه سفید

مخلوط آجیل شیرین

Current price is: 1,236,000 تومان.
هر کیلو
4.88
حدود 250 گرم آلبالو خشک بارجیل در پس زمینه سفید

آلبالو خشک

Current price is: 275,000 تومان.
هر کیلو
5.00
مخلوط تخمه بارجیل در پس زمینه سفید

مخلوط تخمه

Current price is: 511,000 تومان.
هر کیلو
4.79
تخمه آفتابگردان برشته قلمی بارجیل در پس زمینه سفید

تخمه آفتابگردان برشته قلمی

Current price is: 305,000 تومان.
هر کیلو
4.75
حدود 250 گرم آجیل مخلوط شش مغز بارجیل در پس زمینه سفید

آجیل مخلوط شش مغز

Current price is: 1,044,000 تومان.
هر کیلو
4.40
مغز بادام برشته دو آتشه زعفرانی بارجیل در پس زمینه سفید

مغز بادام برشته دو آتشه زعفرانی

Current price is: 959,000 تومان.
هر کیلو
4.89
مخلوط نخودچی و کشمش بارجیل در پس زمینه سفید

مخلوط نخودچی و کشمش

Current price is: 326,000 تومان.
هر کیلو
4.96
مخلوط آجیل چهار مغز خام بارجیل در پس زمینه سفید

مخلوط آجیل چهار مغز خام

Current price is: 1,431,000 تومان.
هر کیلو
4.79
تخمه آفتاب گردان برشته گلپری بارجیل در پس زمینه سفید

تخمه آفتاب گردان برشته گلپری

Current price is: 362,000 تومان.
هر کیلو