فروشگاه

فیلترها
25%
4.95
مخلوط میوه خشک بارجیل در پس زمینه سفید

مخلوط میوه خشک

691.500 تومان
هر کیلو
4.79
مخلوط آجیل چهار مغز بارجیل در پس زمینه سفید

مخلوط آجیل چهار مغز

1.288.000 تومان
هر کیلو
5.00
مخلوط آجیل شب یلدا

مخلوط آجیل شب یلدا

938.000 تومان
هر کیلو
4.86
مخلوط آجیل برشته پودری بارجیل در پس زمینه سفید

مخلوط آجیل برشته پودری

1.280.000 تومان
هر کیلو
10%
5.00
مغز بادام خام ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

مغز بادام خام ممتاز

781.200 تومان
هر کیلو
20%
4.97
حدود 250 گرم برگه قیسی اعلی بارجیل در پس زمینه سفید

برگه قیسی اعلی

400.800 تومان
هر کیلو
4.81
بادام هندی برشته زعفرانی ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

بادام هندی برشته زعفرانی ممتاز

1.171.000 تومان
هر کیلو
5.00
آجیل مخلوط چهار مغز تبریزی بارجیل در پس زمینه سفید

آجیل مخلوط چهار مغز تبریزی

1.132.000 تومان
هر کیلو
5.00
کشمش شاهانی بارجیل در پس زمینه سفید

کشمش شاهانی

742.000 تومان
هر کیلو
5.00
مغز گردو ایرانی خام اعلی بارجیل در پس زمینه سفید

مغز گردو ایرانی خام اعلی

1.259.000 تومان
هر کیلو
4.89
تخمه کدو گوشتی برشته بارجیل در پس زمینه سفید

تخمه کدو گوشتی برشته

457.000 تومان
هر کیلو
4.83
مغز بادام زمینی روکش‌دار کچاپ بارجیل در پس زمینه سفید

مغز بادام زمینی روکش‌دار کچاپ

294.000 تومان
هر کیلو