نام و نام خانوادگی : فاطمه حزابی زاده
۰۹۳۵۴۷۳۶۷۲۷: شماره تماس
ایمیل : fhazzabizadeh@gmail.com
متن پیام : فروش عمده انواع پسته، گردو، بادام در هر دو نوع باپوست و مغز، هستم!
همچنین زعفران سوپرنگین، ممتاز و دسته
با قیمت مناسب