چای و دمنوش

فیلترها
4.67
چای سبز بارجیل

چای سبز

35.000 تومان
هر 100 گرم
5.00
دمنوش زندگی بارجیل

دمنوش زندگی

112.000 تومان
هر 100 گرم
5.00
چوب دارچین سیگاری بارجیل در پس زمینه سفید

چوب دارچین سیگاری

85.000 تومان
هر 100 گرم
5.00
غنچه گل محمدی بارجیل در پس زمینه سفید

غنچه گل محمدی

947.000 تومان
هر کیلو
5.00
دمنوش به لیمو بارجیل

دمنوش به لیمو

49.000 تومان
هر 100 گرم
4.80
چای سیاه کلکته لب‌دوز بارجیل

چای سیاه کلکته لب‌دوز

188.000 تومان
هر 250 گرم
5.00
هل بارجیل

هل

295.000 تومان
هر 100 گرم
5.00
دمنوش عشق بارجیل

دمنوش عشق

123.000 تومان
هر 100 گرم
5.00
دمنوش خاتون بارجیل

دمنوش خاتون

116.000 تومان
هر 100 گرم
5.00
دمنوش پنیرک گرم بارجیل

دمنوش پنیرک

56.000 تومان
هر 100 گرم
5.00
دمنوش لمونگرس (علف لیمو) بارجیل

دمنوش لمونگرس (علف لیمو)

56.000 تومان
هر 100 گرم
0
دمنوش گل گاو زبان بارجیل

دمنوش گل گاو زبان

280.000 تومان
هر 100 گرم
  • 1
  • 2