گردو

فیلترها
5.00
گردو خارجی با پوست در پشت زمینه ی سفید

گردو خارجی با پوست

ناموجود
4.00
250 گرم پکان با پوست با زمینه سفید

پکان با پوست

ناموجود
3.00
یک مشت مغز گردو برشته فلفلی با پیش زمینه سفید

مغز گردو برشته فلفلی

ناموجود
4.00
یک مشت پکان ایرانی برشته با پیش زمینه سفید

پکان ایرانی برشته با پوست

ناموجود
5.00
یک مشت مغز گردو چهار پر خام با پیش زمینه سفید

مغز گردو چهار پر خام

ناموجود
  • 1
  • 2