مهمانی، پذیرایی و مناسبتی

فیلترها
4.86
بادام منقا ایرانی برشته بارجیل در پس زمینه سفید

بادام منقا ایرانی برشته

Current price is: 637,000 تومان.
هر کیلو
50%
5.00
انبه خشک بارجیل در پس زمینه سفید

انبه خشک ورقه ای

Original price was: 2,767,000 تومان. Current price is: 1,383,500 تومان.
هر کیلو
4.78
تخمه محبوبی برشته بارجیل در پس زمینه سفید

تخمه محبوبی برشته

Current price is: 465,000 تومان.
هر کیلو
4.47
تخمه کدو مشهدی برشته بارجیل در پس زمینه سفید

تخمه کدو مشهدی برشته

Current price is: 465,000 تومان.
هر کیلو
10%
5.00
حدود 250 گرم بادام منقا خارجی برشته در پس زمینه سفید

بادام منقا خارجی برشته

Original price was: 625,000 تومان. Current price is: 562,500 تومان.
هر کیلو
4.64

خلال بادام

Current price is: 908,000 تومان.
هر کیلو
5.00
پسته اکبری خام اعلی بارجیل در پس زمینه سفید

پسته اکبری خام اعلی

Current price is: 1,377,000 تومان.
هر کیلو
5.00
حدود 250 گرم موز خشک بارجیل در پس زمینه سفید

موز خشک ورقه ای

Current price is: 879,000 تومان.
هر کیلو
4.96
مخلوط آجیل چهار مغز خام بارجیل در پس زمینه سفید

مخلوط آجیل چهار مغز خام

Current price is: 1,431,000 تومان.
هر کیلو
5.00
مخلوط میوه خشک حبه‌ای بارجیل در پس زمینه سفید

مخلوط میوه خشک حبه‌ای

Current price is: 833,000 تومان.
هر کیلو
5.00

توت فرنگی خشک ورقه ای

Current price is: 1,766,000 تومان.
هر کیلو
4.83
مغز بادام زمینی برشته سرکه نمکی بارجیل در پس زمینه سفید

مغز بادام زمینی برشته سرکه نمکی

Current price is: 414,000 تومان.
هر کیلو