مهمانی، پذیرایی و مناسبتی

فیلترها
4.96
مغز بادام زمینی روکش‌دار باربیکیو فلفلی بارجیل در پس زمینه سفید

مغز بادام زمینی روکش‌دار باربیکیو فلفلی

Current price is: 300,000 تومان.
هر کیلو
10%
4.87
مغز بادام زمینی روکش‌دار باربیکیو بارجیل در پس زمینه سفید

مغز بادام زمینی روکش‌دار باربیکیو

Original price was: 298,000 تومان. Current price is: 268,200 تومان.
هر کیلو
5.00
تخمه جابانی برشته بارجیل در پس زمینه سفید

تخمه جابانی برشته

Current price is: 544,000 تومان.
هر کیلو
5.00
مغز بادام برشته زعفرانی بارجیل در پس زمینه سفید

مغز بادام برشته زعفرانی

Current price is: 906,000 تومان.
هر کیلو
10%
4.93
مغز بادام زمینی روکش‌دار پنیر سفید بارجیل در پس زمینه سفید

مغز بادام زمینی روکش‌دار پنیر سفید

Original price was: 300,000 تومان. Current price is: 270,000 تومان.
هر کیلو
4.46
مغز گردو ایرانی خام ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

مغز گردو ایرانی خام ممتاز

Current price is: 1,133,000 تومان.
هر کیلو
30%
4.96
بادام هندی برشته زعفرانی خرد شده بارجیل در پس زمینه سفید

بادام هندی برشته زعفرانی خرد شده

Original price was: 753,000 تومان. Current price is: 527,100 تومان.
هر کیلو
4.97
تخمه آفتابگردان برشته دور سفید بارجیل در پس زمینه سفید

تخمه آفتابگردان برشته دور سفید

Current price is: 358,000 تومان.
هر کیلو
4.70
بادام هندی برشته پودری بارجیل در پس زمینه سفید

بادام هندی برشته پودری

Current price is: 1,097,000 تومان.
هر کیلو
4.83
دراژه با مغز قهوه بارجیل در پس زمینه سفید

دراژه با مغز قهوه

Current price is: 565,000 تومان.
هر کیلو
5.00
مغز گردو خرد شده بارجیل در پس زمینه سفید

مغز گردو خرد شده

Current price is: 734,000 تومان.
هر کیلو
5.00
بیسکودراژه بارجیل در پس زمینه سفید

بیسکودراژه

Current price is: 527,000 تومان.
هر کیلو