مهمانی، پذیرایی و مناسبتی

فیلترها
5.00
بیسکودراژه بارجیل در پس زمینه سفید

بیسکودراژه

Current price is: 552,000 تومان.
هر کیلو
5.00
دراژه خالدار با مغز کشمش بارجیل در پس زمینه سفید

دراژه خالدار با مغز کشمش

Current price is: 555,000 تومان.
هر کیلو
5.00
دراژه خالدار با مغز بادام بارجیل در پس زمینه سفید

دراژه خالدار با مغز بادام

Current price is: 633,000 تومان.
هر کیلو
5.00
دراژه رنگی با مغز کشمش بارجیل در پس زمینه سفید

دراژه رنگی با مغز کشمش

Current price is: 555,000 تومان.
هر کیلو
5.00
دراژه شکلات سفید با مغز کشمش بارجیل در پس زمینه سفید

دراژه شکلات سفید با مغز کشمش

Current price is: 586,000 تومان.
هر کیلو
5.00
یک مشت دراژه مغز پسته با پیش زمینه سفید

دراژه با مغز پسته

Current price is: 932,000 تومان.
هر کیلو
5.00
دراژه با مغز فندق بارجیل در پس زمینه سفید

دراژه با مغز فندق

Current price is: 913,000 تومان.
هر کیلو
4.83
دراژه با مغز قهوه بارجیل در پس زمینه سفید

دراژه با مغز قهوه

Current price is: 566,000 تومان.
هر کیلو
5.00

توت فرنگی خشک ورقه ای

Current price is: 1,766,000 تومان.
هر کیلو
5.00
حدود 250 گرم موز خشک بارجیل در پس زمینه سفید

موز خشک ورقه ای

Current price is: 879,000 تومان.
هر کیلو
5.00
حدود 250 گرم نارگیل خشک بارجیل در پس زمینه سفید

نارگیل خشک ورقه ای

Current price is: 917,000 تومان.
هر کیلو
5.00
هلو خشک ورقه ای بارجیل در پس زمینه سفید

هلو خشک ورقه ای

Current price is: 790,000 تومان.
هر کیلو