مهمانی، پذیرایی و مناسبتی

فیلترها
4.83
دراژه با مغز قهوه بارجیل در پس زمینه سفید

دراژه با مغز قهوه

Current price is: 566,000 تومان.
هر کیلو
5.00
مغز بادام زمینی روکش‌دار پنیری رنگی بارجیل در پس زمینه سفید

مغز بادام زمینی روکش‌دار پنیری رنگی

Current price is: 300,000 تومان.
هر کیلو
5.00
بیسکودراژه بارجیل در پس زمینه سفید

بیسکودراژه

Current price is: 552,000 تومان.
هر کیلو
5%
4.85
مغز بادام زمینی روکش‌دار سرکه‌نمکی بارجیل در پس زمینه سفید

مغز بادام زمینی روکش‌دار سرکه‌نمکی

Original price was: 304,000 تومان. Current price is: 288,800 تومان.
هر کیلو
5.00
پسته احمدآقایی خام اعلی بارجیل در پس زمینه سفید

پسته احمدآقایی خام اعلی

Current price is: 1,187,000 تومان.
هر کیلو
5.00
حدود 250 گرم مغز تخمه کدو گوشتی خام بارجیل در پس زمینه سفید

مغز تخمه کدو گوشتی خام

Current price is: 505,000 تومان.
هر کیلو
5.00
مغز بادام زمینی خام بارجیل در پس زمینه سفید

مغز بادام زمینی خام

Current price is: 300,000 تومان.
هر کیلو
4.75
پسته فندقی برشته زعفرانی ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

پسته فندقی برشته زعفرانی ممتاز

Current price is: 840,000 تومان.
هر کیلو
4.75
پسته فندقی خام ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

پسته فندقی خام ممتاز

Current price is: 804,000 تومان.
هر کیلو
10%
4.79
تخمه آفتابگردان برشته قلمی بارجیل در پس زمینه سفید

تخمه آفتابگردان برشته قلمی

Original price was: 305,000 تومان. Current price is: 274,500 تومان.
هر کیلو
5.00
پسته احمدآقایی خام ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

پسته احمدآقایی خام ممتاز

Current price is: 934,000 تومان.
هر کیلو
4.00
مغز بادام برزیلی خام بارجیل در پس زمینه سفید

مغز بادام برزیلی خام

Current price is: 1,525,000 تومان.
هر کیلو