تنقلات دانش‌آموزی

فیلترها
4.94
بادام هندی خام ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

بادام هندی خام ممتاز

1.054.000 تومان
هر کیلو
4.86
آلو بخارا بارجیل در پس زمینه سفید

آلو بخارا

615.000 تومان
هر کیلو
4.94
مغز تخمه آفتاب گردان خام بارجیل در پس زمینه سفید

مغز تخمه آفتابگردان خام

322.000 تومان
هر کیلو
5.00
مغز پکان خام بارجیل در پس زمینه سفید

مغز پکان خام

1.783.000 تومان
هر کیلو
5.00
گرانولا جو پرک و دارچین بارجیل در پس زمینه سفید

گرانولا جو پرک و دارچین نیمه آماده

518.000 تومان
هر کیلو
5.00
یک مشت خرما استعمران بی هسته با پیش زمینه سفید

خرما استعمران بی هسته

182.000 تومان
هر کیلو
5.00
انبه خشک حبه ای بارجیل در پس زمینه سفید

انبه خشک حبه ای

763.000 تومان
هر کیلو
5.00
مخلوط پسته‌های خام بارجیل در پس زمینه سفید

مخلوط پسته‌های خام

1.167.000 تومان
هر کیلو
5.00
یک مشت آلو بیرجندی با پیش زمینه سفید

آلو بیرجندی خشک

501.000 تومان
هر کیلو
5.00
یک مشت خرما استعمران با پیش زمینه سفید

خرما استعمران

173.000 تومان
هر کیلو
5.00
مخلوط آجیل کودکان بارجیل در پس زمینه سفید

مخلوط آجیل کودکان

1.022.000 تومان
هر کیلو
4.67
مخلوط آجیل دانش‌آموزی بارجیل در پس زمینه سفید

مخلوط آجیل دانش‌آموزی

739.000 تومان
هر کیلو
  • 1
  • 2