فروشگاه

فیلترها
5.00
250 گرم خرما خاصویی با زمینه سفید

خرما خاصویی

311.000 تومان
هر کیلو
4.50
خلال پسته بارجیل در پس زمینه سفید

خلال پسته

2.386.000 تومان
هر کیلو
4.93
مغز بادام زمینی روکش‌دار پنیر سفید بارجیل در پس زمینه سفید

مغز بادام زمینی روکش‌دار پنیر سفید

296.000 تومان
هر کیلو
4.90
تخمه کدو گوشتی برشته دو آتشه بارجیل در پس زمینه سفید

تخمه کدو گوشتی برشته دو آتشه

441.000 تومان
هر کیلو
10%
4.92
بادام هندی برشته زعفرانی دوآتشه بارجیل در پس زمینه سفید

بادام هندی برشته زعفرانی دوآتشه

1.044.900 تومان
هر کیلو
5.00
مخلوط آجیل چهار مغز خام بارجیل در پس زمینه سفید

مخلوط آجیل چهار مغز خام

1.187.000 تومان
هر کیلو
4.50
مغز بادام کوچک خام بارجیل در پس زمینه سفید

مغز بادام کوچک خام

602.000 تومان
هر کیلو
5.00
حدود 250 گرم انجیر خشک ممتاز در پس زمینه سفید

انجیر خشک ممتاز

805.000 تومان
هر کیلو
5.00
پسته احمدآقایی برشته زعفرانی ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

پسته احمدآقایی برشته زعفرانی ممتاز

1.021.000 تومان
هر کیلو
0
250گرم مغز بادام سرتاسی بارجیل

مغز بادام درختی سرتاسی

514.000 تومان
هر کیلو
25%
0
آجیل چهار مغز + ۱۴ هدیه شگفت‌انگیز

آجیل چهار مغز + ۱۴ هدیه شگفت‌انگیز

ناموجود
20%
0
مخلوط آجیل نوروز + ۱۴ عیدی شگفت‌انگیز

مخلوط آجیل نوروز + ۱۴ عیدی شگفت‌انگیز

ناموجود
  • 1
  • 2