خشکبار

فیلترها
5.00
یک مشت آلو بیرجندی با پیش زمینه سفید

آلو بیرجندی خشک

501.000 تومان
هر کیلو
5.00
کشمش پلویی آفتابی بارجیل در پس زمینه سفید

کشمش پلویی آفتابی

255.000 تومان
هر کیلو
5.00
یک مشت خرما استعمران با پیش زمینه سفید

خرما استعمران

173.000 تومان
هر کیلو
5.00
یک مشت باقالا خشک با پوست با پیش زمینه سفید

باقالا خشک با پوست

288.000 تومان
هر کیلو
4.57
برگه انجیر کرمانشاهی بارجیل در پس زمینه سفید

برگه انجیر کرمانشاهی

ناموجود
4.94
توت خشک اعلی بارجیل در پس زمینه سفید

توت خشک اعلی

ناموجود
5.00
انجیر خشک اعلی بارجیل در پس زمینه سفید

انجیر خشک اعلی

ناموجود
5.00
آلو جنگلی خشک قرمز بارجیل در پس زمینه سفید

آلو جنگلی خشک قرمز

ناموجود
4.93
حدود 250 گرم خرما پیارم بارجیل در پس زمینه سفید

خرما پیارم

ناموجود
4.88
حدود 250 گرم آلبالو خشک بارجیل در پس زمینه سفید

آلبالو خشک

ناموجود
5.00
مخلوط کشمش بارجیل در پس زمینه سفید

مخلوط کشمش

ناموجود
4.86
آلو بخارا بارجیل در پس زمینه سفید

آلو بخارا

ناموجود