بادام درختی

فیلترها
5.00
بادام منقا ایرانی خام با پوست بارجیل در پس زمینه سفید

بادام منقا ایرانی خام با پوست

610.000 تومان
هر کیلو
0
250گرم مغز بادام سرتاسی بارجیل

مغز بادام درختی سرتاسی

514.000 تومان
هر کیلو
4.67
مغز بادام خام اقتصادی بارجیل در پس زمینه سفید

مغز بادام خام اقتصادی

873.000 تومان
هر کیلو
4.57
مغز بادام برشته زعفرانی اقتصادی بارجیل در پس زمینه سفید

مغز بادام برشته زعفرانی اقتصادی

909.000 تومان
هر کیلو
5.00
مغز بادام برشته باربیکیو بارجیل در پس زمینه سفید

مغز بادام برشته باربیکیو

985.000 تومان
هر کیلو
4.50
مغز بادام کوچک خام بارجیل در پس زمینه سفید

مغز بادام کوچک خام

602.000 تومان
هر کیلو
4.00
یک مشت مغز بادام موسیری با پیش زمینه سفید

مغز بادام برشته موسیری

998.000 تومان
هر کیلو
4.40
مغز بادام برشته دو آتشه زعفرانی بارجیل در پس زمینه سفید

مغز بادام برشته دو آتشه زعفرانی

904.000 تومان
هر کیلو
4.70
مغز هسته زردآلو برشته بارجیل در پس زمینه سفید

مغز هسته زردآلو برشته

613.000 تومان
هر کیلو
5.00
مغز بادام برشته عربی بارجیل در پس زمینه سفید

مغز بادام برشته عربی

894.000 تومان
هر کیلو
5.00
مغز بادام کوچک برشته بارجیل در پس زمینه سفید

مغز بادام کوچک برشته

633.000 تومان
هر کیلو
5.00
مغز بادام خام ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

مغز بادام خام ممتاز

868.000 تومان
هر کیلو