آجیل و مغزها

فیلترها
4.46
مغز گردو ایرانی خام ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

مغز گردو ایرانی خام ممتاز

1.059.000 تومان
هر کیلو
5.00
سویا برشته بارجیل در پس زمینه سفید

سویا برشته

248.000 تومان
هر کیلو
4.97
تخمه آفتابگردان برشته دور سفید بارجیل در پس زمینه سفید

تخمه آفتابگردان برشته دور سفید

357.000 تومان
هر کیلو
4.96
بادام هندی برشته زعفرانی خرد شده بارجیل در پس زمینه سفید

بادام هندی برشته زعفرانی خرد شده

743.000 تومان
هر کیلو
4.70
بادام هندی برشته پودری بارجیل در پس زمینه سفید

بادام هندی برشته پودری

1.161.000 تومان
هر کیلو
4.76
برنجک بارجیل در پس زمینه سفید

برنجک

319.000 تومان
هر کیلو
5.00
مغز فندق خام ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

مغز فندق خام ممتاز

1.375.000 تومان
هر کیلو
5.00
مغز بادام زمینی روکش‌دار پنیری رنگی بارجیل در پس زمینه سفید

مغز بادام زمینی روکش‌دار پنیری رنگی

296.000 تومان
هر کیلو
5.00
مغز گردو خرد شده بارجیل در پس زمینه سفید

مغز گردو خرد شده

734.000 تومان
هر کیلو
4.83
مغز بادام زمینی روکش‌دار سرکه‌نمکی بارجیل در پس زمینه سفید

مغز بادام زمینی روکش‌دار سرکه‌نمکی

297.000 تومان
هر کیلو
5.00
پسته احمدآقایی خام اعلی بارجیل در پس زمینه سفید

پسته احمدآقایی خام اعلی

1.185.000 تومان
هر کیلو
5.00
مغز گردو ایرانی خام اقتصادی بارجیل در پس زمینه سفید

مغز گردو ایرانی خام اقتصادی

814.000 تومان
هر کیلو