پسته

فیلترها
0
پسته اکبری برشته زعفرانی اقتصادی بارجیل در پس زمینه سفید

پسته اکبری برشته زعفرانی اقتصادی

840.000 تومان
هر کیلو
4.86
پسته احمد آقایی برشته زعفرانی اقتصادی بارجیل در پس زمینه سفید

پسته احمد آقایی برشته زعفرانی اقتصادی

ناموجود
5.00
پسته احمدآقایی خام اقتصادی بارجیل در پس زمینه سفید

پسته احمدآقایی خام اقتصادی

ناموجود
4.00
مغز پسته سبز بدون پوست بارجیل در پس زمینه سفید

مغز پسته سبز بدون پوست

ناموجود
5.00
مغز پسته کشیده خام اعلی بارجیل در پس زمینه سفید

مغز پسته کشیده خام اعلی

ناموجود
5.00
پسته احمدآقایی برشته کچاپ

پسته احمدآقایی برشته کچاپ

ناموجود
0
250گرم احمد اقایی برشته جعفری با پشت زمینه سفید

پسته احمدآقایی برشته جعفری

ناموجود
0
250گرم پسته احمداقایی برشته سماقی با پشت زمینه سفید

پسته احمدآقایی برشته سماقی

ناموجود
0
250گرم مغز پسته احمداقایی برشته شویدی با پشت زمینه سفید

پسته احمدآقایی برشته شویدی

ناموجود
0

پسته احمد آقایی اناری

ناموجود
5.00
250گرم پسته احمد اقایی برشته فلفلی با پشت زمینه سفید

پسته احمدآقایی برشته فلفلی

ناموجود
3.00
یک مشت پسته احمدآقایی برشته پیاز جعفری با پیش زمینه سفید

پسته احمدآقایی برشته پیاز جعفری

ناموجود