مهمانی، پذیرایی و مناسبتی

فیلترها
4.95
مخلوط میوه خشک بارجیل در پس زمینه سفید

مخلوط میوه خشک

Current price is: 1,123,000 تومان.
هر کیلو
4.80
مخلوط آجیل چهار مغز بارجیل در پس زمینه سفید

مخلوط آجیل چهار مغز

Current price is: 1,262,000 تومان.
هر کیلو
4.80
مخلوط آجیل برشته پودری بارجیل در پس زمینه سفید

مخلوط آجیل برشته پودری

Current price is: 1,253,000 تومان.
هر کیلو
5%
5.00
مغز بادام خام ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

مغز بادام خام ممتاز

Original price was: 921,000 تومان. Current price is: 874,950 تومان.
هر کیلو
5%
4.83
بادام هندی برشته زعفرانی ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

بادام هندی برشته زعفرانی ممتاز

Original price was: 1,289,000 تومان. Current price is: 1,224,550 تومان.
هر کیلو
4.97
حدود 250 گرم برگه قیسی اعلی بارجیل در پس زمینه سفید

برگه قیسی اعلی

Current price is: 503,000 تومان.
هر کیلو
4.79
مغز بادام زمینی برشته آستانه بارجیل در پس زمینه سفید

مغز بادام زمینی برشته آستانه

Current price is: 490,000 تومان.
هر کیلو
4.94
آجیل مخلوط چهار مغز تبریزی بارجیل در پس زمینه سفید

آجیل مخلوط چهار مغز تبریزی

Current price is: 1,106,000 تومان.
هر کیلو
4.94
مغز گردو ایرانی خام اعلی بارجیل در پس زمینه سفید

مغز گردو ایرانی خام اعلی

Current price is: 1,393,000 تومان.
هر کیلو
5.00
انجیر خشک اعلی بارجیل در پس زمینه سفید

انجیر خشک اعلی

Current price is: 946,000 تومان.
هر کیلو
4.91
تخمه کدو گوشتی برشته بارجیل در پس زمینه سفید

تخمه کدو گوشتی برشته

Current price is: 471,000 تومان.
هر کیلو
4.85
مغز بادام زمینی روکش‌دار کچاپ بارجیل در پس زمینه سفید

مغز بادام زمینی روکش‌دار کچاپ

Current price is: 301,000 تومان.
هر کیلو