مهمانی، پذیرایی و مناسبتی

فیلترها
4.86
بادام منقا ایرانی برشته بارجیل در پس زمینه سفید

بادام منقا ایرانی برشته

610.000 تومان
هر کیلو
4.92
مغز بادام ایرانی برشته زعفرانی بارجیل در پس زمینه سفید

مغز بادام ایرانی برشته زعفرانی

1.098.000 تومان
هر کیلو
5.00
بادام هندی خام بارجیل در پس زمینه سفید

بادام هندی خام

1.315.000 تومان
هر کیلو
5.00
حدود 250 گرم مغز تخمه کدو گوشتی خام بارجیل در پس زمینه سفید

مغز تخمه کدو گوشتی خام

482.000 تومان
هر کیلو
5.00
تخمه آفتابگردان خام دور سفید بارجیل در پس زمینه سفید

تخمه آفتابگردان خام دور سفید

341.000 تومان
هر کیلو
4.94
مغز تخمه آفتاب گردان خام بارجیل در پس زمینه سفید

مغز تخمه آفتابگردان خام

322.000 تومان
هر کیلو
5.00
مغز گردو ایرانی خام اعلی بارجیل در پس زمینه سفید

مغز گردو ایرانی خام اعلی

1.259.000 تومان
هر کیلو
25%
4.95
مخلوط میوه خشک بارجیل در پس زمینه سفید

مخلوط میوه خشک

691.500 تومان
هر کیلو
5.00
پسته احمدآقایی خام اعلی بارجیل در پس زمینه سفید

پسته احمدآقایی خام اعلی

1.185.000 تومان
هر کیلو
5.00
پسته اکبری خام اعلی بارجیل در پس زمینه سفید

پسته اکبری خام اعلی

1.375.000 تومان
هر کیلو
5.00
پسته کله قوچی برشته زعفرانی بارجیل در پس زمینه سفید

پسته کله قوچی برشته زعفرانی

1.163.000 تومان
هر کیلو
5.00
بیسکودراژه بارجیل در پس زمینه سفید

بیسکودراژه

425.000 تومان
هر کیلو