مهمانی، پذیرایی و مناسبتی

فیلترها
4.83
مغز بادام زمینی روکش‌دار کچاپ بارجیل در پس زمینه سفید

مغز بادام زمینی روکش‌دار کچاپ

294.000 تومان
هر کیلو
4.95
مغز بادام زمینی روکش‌دار پیاز جعفری بارجیل در پس زمینه سفید

مغز بادام زمینی روکش‌دار پیاز جعفری

287.000 تومان
هر کیلو
4.96
مخلوط آجیل شیرین بارجیل در پس زمینه سفید

مخلوط آجیل شیرین

1.080.000 تومان
هر کیلو
5.00
آلو قرمز خشک ورقه ای در پس زمینه ی سفید

آلو قرمز خشک ورقه ای

653.000 تومان
هر کیلو
5.00
پسته احمدآقایی برشته زعفرانی اعلی بارجیل در پس زمینه سفید

پسته احمدآقایی برشته زعفرانی اعلی

1.228.000 تومان
هر کیلو
5.00
حدود 250 گرم انجیر خشک ممتاز در پس زمینه سفید

انجیر خشک ممتاز

805.000 تومان
هر کیلو
4.95
مغز بادام زمینی روکش‌دار دودی در پس زمینه سفید

مغز بادام زمینی روکش‌دار دودی

296.000 تومان
هر کیلو
5.00
مخلوط آجیل نوروز بارجیل در پس زمینه سفید

مخلوط آجیل نوروز

937.000 تومان
هر کیلو
5.00
پسته احمدآقایی برشته زعفرانی ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

پسته احمدآقایی برشته زعفرانی ممتاز

1.021.000 تومان
هر کیلو
4.90
تخمه کدو گوشتی برشته دو آتشه بارجیل در پس زمینه سفید

تخمه کدو گوشتی برشته دو آتشه

441.000 تومان
هر کیلو
4.94
بادام هندی خام ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

بادام هندی خام ممتاز

1.104.000 تومان
هر کیلو
4.96
مغز بادام زمینی روکش‌دار باربیکیو فلفلی بارجیل در پس زمینه سفید

مغز بادام زمینی روکش‌دار باربیکیو فلفلی

297.000 تومان
هر کیلو