مهمانی، پذیرایی و مناسبتی

فیلترها
50%
4.95
مخلوط میوه خشک بارجیل در پس زمینه سفید

مخلوط میوه خشک

Original price was: 952,000 تومان. Current price is: 476,000 تومان.
هر کیلو
4.79
مخلوط آجیل چهار مغز بارجیل در پس زمینه سفید

مخلوط آجیل چهار مغز

Current price is: 1,427,000 تومان.
هر کیلو
50%
4.86
مخلوط آجیل برشته پودری بارجیل در پس زمینه سفید

مخلوط آجیل برشته پودری

Original price was: 1,417,000 تومان. Current price is: 708,500 تومان.
هر کیلو
5.00
مغز بادام خام ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

مغز بادام خام ممتاز

Current price is: 857,000 تومان.
هر کیلو
4.81
بادام هندی برشته زعفرانی ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

بادام هندی برشته زعفرانی ممتاز

Current price is: 1,108,000 تومان.
هر کیلو
10%
4.97
حدود 250 گرم برگه قیسی اعلی بارجیل در پس زمینه سفید

برگه قیسی اعلی

Original price was: 502,000 تومان. Current price is: 451,800 تومان.
هر کیلو
4.79
مغز بادام زمینی برشته آستانه بارجیل در پس زمینه سفید

مغز بادام زمینی برشته آستانه

Current price is: 489,000 تومان.
هر کیلو
5.00
آجیل مخلوط چهار مغز تبریزی بارجیل در پس زمینه سفید

آجیل مخلوط چهار مغز تبریزی

Current price is: 1,252,000 تومان.
هر کیلو
5.00
کشمش شاهانی بارجیل در پس زمینه سفید

کشمش شاهانی

Current price is: 743,000 تومان.
هر کیلو
5.00
مغز گردو ایرانی خام اعلی بارجیل در پس زمینه سفید

مغز گردو ایرانی خام اعلی

Current price is: 1,363,000 تومان.
هر کیلو
4.90
تخمه کدو گوشتی برشته بارجیل در پس زمینه سفید

تخمه کدو گوشتی برشته

Current price is: 464,000 تومان.
هر کیلو
10%
4.84
مغز بادام زمینی روکش‌دار کچاپ بارجیل در پس زمینه سفید

مغز بادام زمینی روکش‌دار کچاپ

Original price was: 295,000 تومان. Current price is: 265,500 تومان.
هر کیلو