فروشگاه

فیلترها
5.00
سویا روکش‌دار کاری بارجیل در پس زمینه سفید

سویا روکش‌دار کاری

Current price is: 262,000 تومان.
هر کیلو
5.00
سویا با روکش سرکه نمکی بارجیل در پس زمینه سفید

سویا با روکش سرکه نمکی

Current price is: 262,000 تومان.
هر کیلو
4.85
مغز بادام زمینی روکش‌دار کچاپ بارجیل در پس زمینه سفید

مغز بادام زمینی روکش‌دار کچاپ

Current price is: 301,000 تومان.
هر کیلو
4.96
مغز بادام زمینی روکش‌دار باربیکیو فلفلی بارجیل در پس زمینه سفید

مغز بادام زمینی روکش‌دار باربیکیو فلفلی

Current price is: 304,000 تومان.
هر کیلو
4.93
مغز بادام زمینی روکش‌دار پنیر سفید بارجیل در پس زمینه سفید

مغز بادام زمینی روکش‌دار پنیر سفید

Current price is: 300,000 تومان.
هر کیلو
5.00
مغز بادام زمینی روکش‌دار پنیری رنگی بارجیل در پس زمینه سفید

مغز بادام زمینی روکش‌دار پنیری رنگی

Current price is: 300,000 تومان.
هر کیلو
3.00
تخمه آفتاب‌گردان خام کوچک بارجیل در پس زمینه سفید

تخمه آفتاب‌گردان خام کوچک

Current price is: 306,000 تومان.
هر کیلو
5.00
چای ترش بارجیل

چای ترش

Current price is: 74,000 تومان.
هر 100گرم
4.88
حدود 250 گرم آلبالو خشک بارجیل در پس زمینه سفید

آلبالو خشک

Current price is: 275,000 تومان.
هر کیلو
4.77

کشک خشک توپی

Current price is: 275,000 تومان.
هر کیلو
4.87
عدس برشته بارجیل در پس زمینه سفید

عدس برشته

Current price is: 275,000 تومان.
هر کیلو
5.00
آلبالو خشک آفتابی بارجیل در پس زمینه سفید

آلبالو خشک آفتابی

Current price is: 313,000 تومان.
هر کیلو