فروشگاه

فیلترها
4.93
سویا لیمویی بارجیل در پس زمینه سفید

سویا لیمویی

Current price is: 243,000 تومان.
هر کیلو
10%
5.00
سویا برشته بارجیل در پس زمینه سفید

سویا برشته

Original price was: 243,000 تومان. Current price is: 218,700 تومان.
هر کیلو
5.00
سویا روکش‌دار پیاز و جعفری بارجیل در پس زمینه سفید

سویا روکش‌دار پیاز و جعفری

Current price is: 262,000 تومان.
هر کیلو
4.88
سویا روکش‌دار باربیکیو بارجیل در پس زمینه سفید

سویا روکش‌دار باربیکیو

Current price is: 262,000 تومان.
هر کیلو
4.93
سویا روکش‌دار پنیر سفید بارجیل در پس زمینه سفید

سویا روکش‌دار پنیر سفید

Current price is: 262,000 تومان.
هر کیلو
4.88
سویا روکش‌دار کچاپ بارجیل در پس زمینه سفید

سویا روکش‌دار کچاپ

Current price is: 262,000 تومان.
هر کیلو
10%
4.50
نخودچی برشته نمکی بارجیل در پس زمینه سفید

نخودچی برشته نمکی

Original price was: 262,000 تومان. Current price is: 235,800 تومان.
هر کیلو
5.00
آلو زرد خشک بارجیل در پس زمینه سفید

آلو زرد خشک

Current price is: 262,000 تومان.
هر کیلو
4.00
تخم کتان بارجیل در پس زمینه سفید

تخم کتان

Current price is: 262,000 تومان.
هر کیلو
5.00
نخودچی خام بارجیل در پس زمینه سفید

نخودچی خام

Current price is: 262,000 تومان.
هر کیلو
5.00
نخودچی دوآتشه نمکی بارجیل در پس زمینه سفید

نخودچی دوآتشه نمکی

Current price is: 262,000 تومان.
هر کیلو
5.00
نخودچی دوآتشه بی نمک بارجیل در پس زمینه سفید

نخودچی دوآتشه بی نمک

Current price is: 262,000 تومان.
هر کیلو