فروشگاه

فیلترها
4.96
مغز بادام زمینی روکش‌دار پیاز جعفری بارجیل در پس زمینه سفید

مغز بادام زمینی روکش‌دار پیاز جعفری

Current price is: 291,000 تومان.
هر کیلو
4.96
مخلوط آجیل شیرین بارجیل در پس زمینه سفید

مخلوط آجیل شیرین

Current price is: 1,196,000 تومان.
هر کیلو
4.87
چیپس میگو بارجیل در پس زمینه سفید

چیپس میگو

Current price is: 798,000 تومان.
هر کیلو
5.00
آلو قرمز خشک ورقه ای در پس زمینه ی سفید

آلو قرمز خشک ورقه ای

Current price is: 655,000 تومان.
هر کیلو
5.00
حدود 250 گرم انجیر خشک ممتاز در پس زمینه سفید

انجیر خشک ممتاز

Current price is: 845,000 تومان.
هر کیلو
4.82
کرنبری خشک بارجیل در پس زمینه سفید

کرنبری خشک

Current price is: 858,000 تومان.
هر کیلو
5.00
مغز بادام ایرانی خام بارجیل در پس زمینه سفید

مغز بادام ایرانی خام

Current price is: 997,000 تومان.
هر کیلو
5.00
آلو جنگلی خشک قرمز بارجیل در پس زمینه سفید

آلو جنگلی خشک قرمز

Current price is: 218,000 تومان.
هر کیلو
4.95
مغز بادام زمینی روکش‌دار دودی در پس زمینه سفید

مغز بادام زمینی روکش‌دار دودی

Current price is: 300,000 تومان.
هر کیلو
5.00
مخلوط آجیل نوروز بارجیل در پس زمینه سفید

مخلوط آجیل نوروز

Current price is: 913,000 تومان.
هر کیلو
4.93
حدود 250 گرم خرما پیارم بارجیل در پس زمینه سفید

خرما پیارم

Current price is: 586,000 تومان.
هر کیلو
4.88
حدود 250 گرم آلبالو خشک بارجیل در پس زمینه سفید

آلبالو خشک

Current price is: 275,000 تومان.
هر کیلو