مزه و تنقلات

فیلترها
5.00
دراژه با مغز بادام زمینی بارجیل در پس زمینه سفید

دراژه با مغز بادام زمینی

514.000 تومان
هر کیلو
4.90
پفک هندی بارجیل در پس زمینه سفید

پفک هندی

193.000 تومان
هر کیلو
5.00
دراژه شکلات با مغز زرشک بارجیل در پس زمینه سفید

دراژه شکلات با مغز زرشک

610.000 تومان
هر کیلو
5.00
سیاه دانه بارجیل در پس زمینه سفید

سیاه دانه

481.000 تومان
هر کیلو
5.00
خاکشیر بارجیل در پس زمینه سفید

خاکشیر

488.000 تومان
هر کیلو
5.00
تخم شربتی بارجیل در پس زمینه سفید

تخم شربتی

441.000 تومان
هر کیلو
5.00
لیمو ببری خشک بارجیل در پس زمینه سفید

لیمو ببری خشک

645.000 تومان
هر کیلو
4.76
برنجک بارجیل در پس زمینه سفید

برنجک

319.000 تومان
هر کیلو
5.00
سویا برشته بارجیل در پس زمینه سفید

سویا برشته

248.000 تومان
هر کیلو
5.00
شاهدانه نمکی بارجیل درپس زمینه سفید

شاهدانه نمکی

319.000 تومان
هر کیلو
5.00
گندمک برشته بارجیل در پس زمینه سفید

گندمک برشته

250.000 تومان
هر کیلو
4.33
پسته اکبری برشته پودری بارجیل در پس زمینه سفید

پسته اکبری برشته پودری

1.221.000 تومان
هر کیلو