آجیل مخلوط

فیلترها
4.79
مخلوط آجیل چهار مغز بارجیل در پس زمینه سفید

مخلوط آجیل چهار مغز

1.233.000 تومان
هر کیلو
5.00
مخلوط آجیل شب یلدا

مخلوط آجیل شب یلدا

911.000 تومان
هر کیلو
4.86
مخلوط آجیل برشته پودری بارجیل در پس زمینه سفید

مخلوط آجیل برشته پودری

1.225.000 تومان
هر کیلو
4.79
مخلوط آجیل پنج مغز بارجیل در پس زمینه سفید

مخلوط آجیل پنج مغز

1.139.000 تومان
هر کیلو
5.00
آجیل مخلوط چهار مغز تبریزی بارجیل در پس زمینه سفید

آجیل مخلوط چهار مغز تبریزی

1.069.000 تومان
هر کیلو
4.96
مخلوط آجیل شیرین بارجیل در پس زمینه سفید

مخلوط آجیل شیرین

1.063.000 تومان
هر کیلو
5.00
مخلوط آجیل نوروز بارجیل در پس زمینه سفید

مخلوط آجیل نوروز

887.000 تومان
هر کیلو
4.92
بادام هندی برشته زعفرانی اقتصادی بارجیل در پس زمینه سفید

بادام هندی برشته زعفرانی اقتصادی

979.000 تومان
هر کیلو
4.73
حدود 250 گرم آجیل مخلوط شش مغز بارجیل در پس زمینه سفید

آجیل مخلوط شش مغز

968.000 تومان
هر کیلو
4.93
مخلوط آجیل ژاپنی بارجیل در پس زمینه سفید

مخلوط آجیل ژاپنی

489.000 تومان
هر کیلو
4.88
مخلوط نخودچی و کشمش بارجیل در پس زمینه سفید

مخلوط نخودچی و کشمش

366.000 تومان
هر کیلو
4.88
مخلوط آجیل محل کار بارجیل در پس زمینه سفید

مخلوط آجیل محل کار

737.000 تومان
هر کیلو