آجیل خام

فیلترها
5.00
پسته فندقی خام اعلی بارجیل در پس زمینه سفید

پسته فندقی خام اعلی

ناموجود
4.40
گردو ایرانی با پوست بارجیل در پس زمینه سفید

گردو ایرانی با پوست

ناموجود
5.00
مغز بادام بدون پوست بارجیل در پس زمینه سفید

مغز بادام بدون پوست

ناموجود
5.00
نخودچی خام بارجیل در پس زمینه سفید

نخودچی خام

ناموجود
4.00
چلغوز بدون پوست ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

چلغوز بدون پوست ممتاز

ناموجود
4.82
بادام منقا خارجی خام بارجیل در پس زمینه سفید

بادام منقا خارجی خام

ناموجود
5.00
مغز پسته کشیده خام اعلی بارجیل در پس زمینه سفید

مغز پسته کشیده خام اعلی

ناموجود
4.80
تخمه کدو مرمری خام بارجیل در پس زمینه سفید

تخمه کدو مرمری خام

ناموجود
5.00
بادام سنگی بارجیل در پس زمینه سفید

بادام سنگی

ناموجود
4.00
مغز پسته سبز بدون پوست بارجیل در پس زمینه سفید

مغز پسته سبز بدون پوست

ناموجود
4.00
250 گرم پکان با پوست با زمینه سفید

پکان با پوست

ناموجود
0
حدود 250 گرم مغز تخمه کدو مرمری خام در کاسه چوبی با پشت زمینه سفید

مغز تخمه کدو مرمری خام

ناموجود