دانه‌های خوراکی

فیلترها
4.86
عدس برشته بارجیل در پس زمینه سفید

عدس برشته

273.000 تومان
هر کیلو
5.00
گندمک برشته بارجیل در پس زمینه سفید

گندمک برشته

250.000 تومان
هر کیلو
4.90
کنجد خارجی بدون پوست بارجیل در پس زمینه سفید

کنجد خارجی بدون پوست

314.000 تومان
هر کیلو
5.00
کنجد ایرانی با پوست بارجیل در پس زمینه سفید

کنجد ایرانی با پوست

322.000 تومان
هر کیلو
5.00
گندمک شیرین بارجیل در پس زمینه سفید

گندمک شیرین

276.000 تومان
هر کیلو
5.00
شاهدانه نمکی بارجیل درپس زمینه سفید

شاهدانه نمکی

319.000 تومان
هر کیلو
5.00
سویا برشته بارجیل در پس زمینه سفید

سویا برشته

248.000 تومان
هر کیلو
4.76
برنجک بارجیل در پس زمینه سفید

برنجک

319.000 تومان
هر کیلو
5.00
نخودچی خام بارجیل در پس زمینه سفید

نخودچی خام

ناموجود
5.00
نخودچی دوآتشه نمکی بارجیل در پس زمینه سفید

نخودچی دوآتشه نمکی

ناموجود
4.00
چلغوز بدون پوست ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

چلغوز بدون پوست ممتاز

ناموجود
5.00
سویا روکش‌دار کاری بارجیل در پس زمینه سفید

سویا روکش‌دار کاری

ناموجود
  • 1
  • 2