مهمانی و پذیرایی روزمره

فیلترها
4.96
مغز بادام زمینی روکش‌دار پیاز جعفری بارجیل در پس زمینه سفید

مغز بادام زمینی روکش‌دار پیاز جعفری

Current price is: 291,000 تومان.
هر کیلو
4.96
مخلوط آجیل شیرین بارجیل در پس زمینه سفید

مخلوط آجیل شیرین

Current price is: 1,236,000 تومان.
هر کیلو
5.00
حدود 250 گرم انجیر خشک ممتاز در پس زمینه سفید

انجیر خشک ممتاز

Current price is: 845,000 تومان.
هر کیلو
5.00
مغز بادام ایرانی خام بارجیل در پس زمینه سفید

مغز بادام ایرانی خام

Current price is: 1,238,000 تومان.
هر کیلو
4.95
مغز بادام زمینی روکش‌دار دودی در پس زمینه سفید

مغز بادام زمینی روکش‌دار دودی

Current price is: 300,000 تومان.
هر کیلو
5.00
پسته احمدآقایی برشته زعفرانی ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

پسته احمدآقایی برشته زعفرانی ممتاز

Current price is: 972,000 تومان.
هر کیلو
5.00
مخلوط آجیل نوروز بارجیل در پس زمینه سفید

مخلوط آجیل نوروز

Current price is: 965,000 تومان.
هر کیلو
4.94
بادام هندی خام ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

بادام هندی خام ممتاز

Current price is: 1,200,000 تومان.
هر کیلو
4.90
تخمه کدو گوشتی برشته دو آتشه بارجیل در پس زمینه سفید

تخمه کدو گوشتی برشته دو آتشه

Current price is: 475,000 تومان.
هر کیلو
4.96
مغز بادام زمینی روکش‌دار باربیکیو فلفلی بارجیل در پس زمینه سفید

مغز بادام زمینی روکش‌دار باربیکیو فلفلی

Current price is: 304,000 تومان.
هر کیلو
4.87
مغز بادام زمینی روکش‌دار باربیکیو بارجیل در پس زمینه سفید

مغز بادام زمینی روکش‌دار باربیکیو

Current price is: 301,000 تومان.
هر کیلو
5.00
تخمه جابانی برشته بارجیل در پس زمینه سفید

تخمه جابانی برشته

Current price is: 512,000 تومان.
هر کیلو