فروشگاه

فیلترها
4.90
تخمه کدو گوشتی برشته بارجیل در پس زمینه سفید

تخمه کدو گوشتی برشته

Current price is: 464,000 تومان.
هر کیلو
4.85
مغز بادام زمینی روکش‌دار کچاپ بارجیل در پس زمینه سفید

مغز بادام زمینی روکش‌دار کچاپ

Current price is: 298,000 تومان.
هر کیلو
4.96
مخلوط آجیل شیرین بارجیل در پس زمینه سفید

مخلوط آجیل شیرین

Current price is: 1,260,000 تومان.
هر کیلو
20%
4.96
مغز بادام زمینی روکش‌دار پیاز جعفری بارجیل در پس زمینه سفید

مغز بادام زمینی روکش‌دار پیاز جعفری

Original price was: 290,000 تومان. Current price is: 232,000 تومان.
هر کیلو
5.00
آلو قرمز خشک ورقه ای در پس زمینه ی سفید

آلو قرمز خشک ورقه ای

Current price is: 654,000 تومان.
هر کیلو
4.87
چیپس میگو بارجیل در پس زمینه سفید

چیپس میگو

Current price is: 781,000 تومان.
هر کیلو
5.00
حدود 250 گرم انجیر خشک ممتاز در پس زمینه سفید

انجیر خشک ممتاز

Current price is: 844,000 تومان.
هر کیلو
4.81
کرنبری خشک بارجیل در پس زمینه سفید

کرنبری خشک

Current price is: 857,000 تومان.
هر کیلو
5.00
پسته احمدآقایی برشته زعفرانی اعلی بارجیل در پس زمینه سفید

پسته احمدآقایی برشته زعفرانی اعلی

Current price is: 1,229,000 تومان.
هر کیلو
5.00
آلو جنگلی خشک قرمز بارجیل در پس زمینه سفید

آلو جنگلی خشک قرمز

Current price is: 223,000 تومان.
هر کیلو
10%
4.95
مغز بادام زمینی روکش‌دار دودی در پس زمینه سفید

مغز بادام زمینی روکش‌دار دودی

Original price was: 300,000 تومان. Current price is: 270,000 تومان.
هر کیلو
5.00
مغز بادام ایرانی خام بارجیل در پس زمینه سفید

مغز بادام ایرانی خام

Current price is: 996,000 تومان.
هر کیلو