آجیل خام

فیلترها
5.00
سیاه دانه بارجیل در پس زمینه سفید

سیاه دانه

481.000 تومان
هر کیلو
5.00
مغز پسته گرد خام بارجیل در پس زمینه سفید

مغز پسته گرد خام

1.626.000 تومان
هر کیلو
5.00
مغز هسته زردآلو پوست کنده

مغز هسته زردآلو پوست کنده

627.000 تومان
هر کیلو
5.00
پیاز خشک خرد شده بارجیل در پس زمینه سفید

پیاز خشک خرد شده

487.000 تومان
هر کیلو
5.00
پسته فندقی خام اقتصادی بارجیل در پس زمینه سفید

پسته فندقی خام اقتصادی

777.000 تومان
هر کیلو
5.00
تخمه آفتابگردان خام بارجیل در پس زمینه سفید

تخمه آفتابگردان خام

351.000 تومان
هر کیلو
0
پسته اکبری خام اقتصادی بارجیل در پس زمینه سفید

پسته اکبری خام اقتصادی

805.000 تومان
هر کیلو
5.00
مغز بادام ایرانی خام بارجیل در پس زمینه سفید

مغز بادام ایرانی خام

ناموجود
4.00
مغز بادام برزیلی خام بارجیل در پس زمینه سفید

مغز بادام برزیلی خام

ناموجود
5.00
مغز گردو ایرانی خام خورشتی بارجیل در پس زمینه سفید

مغز گردو ایرانی خام خورشتی

ناموجود
4.64

خلال بادام

ناموجود
4.55
حدود 250 گرم مغز هسته زردآلو خام بارجیل در پس زمینه سفید

مغز هسته زردآلو خام

ناموجود