آجیل خام

فیلترها
5.00
حدود 250 گرم مغز تخمه کدو گوشتی خام بارجیل در پس زمینه سفید

مغز تخمه کدو گوشتی خام

482.000 تومان
هر کیلو
5.00
تخمه آفتابگردان خام دور سفید بارجیل در پس زمینه سفید

تخمه آفتابگردان خام دور سفید

341.000 تومان
هر کیلو
4.94
مغز تخمه آفتاب گردان خام بارجیل در پس زمینه سفید

مغز تخمه آفتابگردان خام

322.000 تومان
هر کیلو
5.00
مغز گردو ایرانی خام اعلی بارجیل در پس زمینه سفید

مغز گردو ایرانی خام اعلی

1.259.000 تومان
هر کیلو
5.00
پسته احمدآقایی خام اعلی بارجیل در پس زمینه سفید

پسته احمدآقایی خام اعلی

1.185.000 تومان
هر کیلو
5.00
مغز پسته گرد خام بارجیل در پس زمینه سفید

مغز پسته گرد خام

1.626.000 تومان
هر کیلو
5.00
پسته کله قوچی خام بارجیل در پس زمینه سفید

پسته کله قوچی خام

1.122.000 تومان
هر کیلو
4.64

خلال بادام

ناموجود
5.00
پسته فندقی خام اعلی بارجیل در پس زمینه سفید

پسته فندقی خام اعلی

ناموجود
4.00
چلغوز بدون پوست ممتاز بارجیل در پس زمینه سفید

چلغوز بدون پوست ممتاز

ناموجود
0
حدود 250 گرم مغز تخمه کدو مرمری خام در کاسه چوبی با پشت زمینه سفید

مغز تخمه کدو مرمری خام

ناموجود
4.55
حدود 250 گرم مغز هسته زردآلو خام بارجیل در پس زمینه سفید

مغز هسته زردآلو خام

ناموجود