فروشگاه

فیلترها
5
کیسه پارچه‌ای طرح بادام هندی بارجیل

کیسه پارچه‌ای طرح بادام هندی

184000
5
کیسه پارچه‌ای طرح بادام زمینی بارجیل

کیسه پارچه‌ای طرح بادام زمینی

184000
5
کیسه پارچه‌ای طرح چهارمغز بارجیل

کیسه پارچه‌ای طرح چهارمغز

184000
5.00
تخمه کدو گوشتی خام بارجیل در پس زمینه سفید

تخمه کدو گوشتی خام

Current price is: 484,000 تومان.
هر کیلو
4.75
تخمه کدو گوشتی کم نمک بارجیل در پس زمینه سفید

تخمه کدو گوشتی کم نمک

Current price is: 501,000 تومان.
هر کیلو
3.00
تخمه آفتاب‌گردان خام کوچک بارجیل در پس زمینه سفید

تخمه آفتاب‌گردان خام کوچک

Current price is: 306,000 تومان.
هر کیلو
5.00
تخمه محبوبی خام بارجیل در پس زمینه سفید

تخمه محبوبی خام

Current price is: 370,000 تومان.
هر کیلو
5.00
لیمو ببری خشک بارجیل در پس زمینه سفید

لیمو ببری خشک

Current price is: 626,000 تومان.
هر کیلو
5
یک عدد کیسه پارچه‌ای طرح انار با پیش زمینه سفید

کیسه پارچه‌ای طرح انار

184000
5
کیسه پارچه‌ای طرح بازی بارجیل

کیسه پارچه‌ای طرح بازی

194000
5.00
سویا با روکش سرکه نمکی بارجیل در پس زمینه سفید

سویا با روکش سرکه نمکی

Current price is: 262,000 تومان.
هر کیلو
5.00
مخلوط آجیل پدرانه بارجیل در پس زمینه سفید

مخلوط آجیل پدرانه

Current price is: 1,037,000 تومان.
هر کیلو